top of page

Matsvinn

De finska hushållen har i snitt ett matsvinn på 25 kg per person, per år. Matsvinn kommer alltid att finnas i någon mån, men vårt mål är att så gott det bara går minska på svinnet av mat. Med enkla medel kan både hushåll och företag bidra till minskat matsvinn och dess klimatpåverkan.

Hur minska matsvinnet?

Med enkla medel kan man själv minska matsvinnet och därmed även minska den negativa klimatpåverkan det medför. Här listar vi några enkla sätt att minska sitt matsvinn: 

 

- Planera måltiderna smart. Använd det som redan finns hemma och köp sedan till det som behövs. 

- Inhandla enbart det du faktiskt vet att du behöver, är du osäker så lämna det på hyllan.

 

- Håll koll på vad som finns i kylen och utgångsdatumet på produkterna. Sortera så att de produkter med utgångsdatum närmast, placeras lättillgängligt.

- Ett städat kylskåp gör det enklare att se vilka produkter som finns samt deras utgångsdatum.

- Frys in produkter som inte kommer ätas upp innan utgångsdatum.

 

-  Var kreativ. Skapa något nytt av produkter som håller på att bli gammalt men som ännu är ätbart. 

- Handla hos LivsVinn för att rädda de produkter som annars hade slängts.

hälsosam mat
bottom of page